Lesní železniční dráha v Muskau

 

Krajina Muskauského vrásčitého oblouku se svými bohatými půdními poklady napomohla na konci 19. století rozvoji průmyslu v regionu. Ke zvládnutí stoupající dopravy nechal majitel stavovského panství Muskau hrabě Heřman von Arnim v roce 1895 spojit své četné podniky úzkokolejnou nákladovou železnicí. Rychle dosáhla “Malá hraběcí von Arnimská dráha” dopravní sítě o rozsahu 80 km. V roce 1951 přešel podnik jako “Lesní železniční dráha Muskau” k německé říšské dráze. S přibývajícím vývojem automobilové dopravy došlo ale v roce 1978 z hospodářských důvodů k převedení podniku na WEM (Lesní žel. dráha) a ke zrušení železničních kolejí. Pouze cihelna v Bílé vodě (Weisswasser) převzala zbytek tratě o délce 12 km a řídila zde dopravu ještě do roku 1991.

Snahy k zachování WEM (Lesní železniční dráhy Muskau) jako muzejní železnice dosáhly svého prvního cíle v polovině 80tých let s pravidelnými zvláštními jízdami na zbylých kolejích. Po roce 1991 se podařilo nové vybudování tratí. Tímto byla v roce 1992 poprvé zavedena regulérní osobní přeprava mezi Bílou vodou (Weisswasser) a Kromlau s dieslovou lokomotivou. Od roku 1995 zde jezdí vlaky na také opět zřízených kolejích do Lázní Muskau (Bad Muskau).

Dvě, jako památky v regionu zachované parní lokomotivy Lesní železnice byly přepracovány a upraveny k provozu. Ve vybraných dnech jsou tyto k zážitku. Výstava historických železničních vozů v nově zřízeném muzejním nádraží “Železniční park střed” (Anlage Mitte) dnes zaokrouhluje technickou památku “Lesní železniční dráha Muskau” ve své jedinečnosti.

S Lesní železniční dráhou se dnes dostanete z nádraží Teichstrasse v Bílé vodě (Weisswasser) nového centra železnice, příjemnou cestou vedoucí největším parkem rododendronů a azalek v Německu do 4 km vzdáleného Kromlau. Druhým cílem je 7 km vzdálené lázenské město, město parků Lázně Muskau (Bad Muskau). Prožijte zde zvláštní atmosféru idylického malého města v údolí řeky Nisy s jeho mnoha možnostmi, města, které je uloženo ve světově proslulém parku knížete-Pücklera (Fürst-Pückler–Park).

M. Michel (Tourismus consulting)
nach oben